Privacy

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, wat persoonsgegevens zijn, wat de verwerking is van de persoonsgegevens. Maar ook voor welke doeleinden het wordt gebruikt, wat je rechten zijn en wat we ervoor doen om het te beveiligen.

Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website bezoekt, een reactie plaatst of akkoord gaat met onze privacyverklaring en cookies.

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.kappersforum.com.

Kappersforum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: 

kappersforum@outlook.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken  

Kappersforum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens (privacybeleid) die wij verwerken:  

– Voor- en achternaam  

– E-mailadres  

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website  

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

– Internetbrowser en apparaat type  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Kappersforum verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:  

– Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kappersforum@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kappersforum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

– Kappersforum analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.  

– Kappersforum volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.  

Geautomatiseerde besluitvorming  

Kappersforum neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kappersforum) tussen zit. Kappersforum gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Meting van de bezoekers die advertenties laten zien op onze website. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Kappersforum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

-Meting van de bezoekers – 7 jaar  

-Advertenties laten zien op onze website – 7 jaar  

Delen van persoonsgegevens met derden  

Kappersforum deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kappersforum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kappersforum jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

Kappersforum gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kappersforum gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.  ​​​

Meer uitleg over cookies vind je via deze link.

​​Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kappersforum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kappersforum@outlook.com. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek. Kappersforum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Kappersforum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kappersforum@outlook.com. ​​​​

Heb je verder nog vragen? Stel deze dan via de deze link!